050902ATT0272 .  // CHINE .PEKIN .1 09 2005 . L' ATELIER DE GUAN ZHIZHONG FABRICANT DES MASQUES POUR L'OPERA DE PEKIN.  // CHINA . BEIJING .2005 09 01. THE WORKSHOP OF GUAN ZHIZHONG PAINTER  ARTIST MAKING BEIJING OPERA MASK..PHOTO7

ASK_0003812_001.jpg

1 of 1

050902ATT0272 . // CHINE .PEKIN .1 09 2005 . L' ATELIER DE GUAN ZHIZHONG FABRICANT DES MASQUES POUR L'OPERA DE PEKIN. // CHINA . BEIJING .2005 09 01. THE WORKSHOP OF GUAN ZHIZHONG PAINTER ARTIST MAKING BEIJING OPERA MASK..PHOTO7

Copyright SERGE ATTAL/GLOBEPIX


Keywords:
ASIE // ASIA
ATELIER // WORKSHOP
CHINE // CHINA
HOMME // MAN
MASQUE // MASK
OPERA // OPERA
PEINTRE // PAINTER
PEINTURE // PAINTING
PEKIN // BEIJING